Galleri Dorthea

Aase Botnmark endelig på plass i Galleri Dorthea!

IMG_0003
Galleri Dorthea viser Aase Botnmark sine skulpturar
Aase Botnmark, f. Øvrebotten, ble født på gården Solhaug (Håjen) i Botnane 25.mai 1927, der hun vokste opp som yngst av sju søsken. Foreldrene var Mette Susanne Øvrebotten, f. Kjørlaug, fra Sogndal, og Kåre Øvrebotten, fra Botnane.
Aases oppvekst var typisk for sin tid, hun deltok tidlig på gården med daglig stell og melking av geitene, og hun hjalp søstrene og sin mor Sanna med pass av fyret på Botnaneset. Faren var mye borte, han jobbet i flere år som likningssekretær i Bremanger kommune, og senere som tillitsmann for Norges Sildesalgslag, og som ansatt ved sildesalgslagets fordelingskontor i Florø fram til 1950. Hjemme på Håjen var det i det daglige mor Sanna som holdt i tømmene. Hun ble et forbilde for Aase, som gjennom hele livet følte seg sterkt knyttet til hjemplassen og kystkulturen, og som ofte trakk fram kvinnenes viktige innsats for familie og lokalsamfunn. Aase var takknemlig for viktige verdier som hun hadde fått med seg fra begge sine foreldre, hun var alltid levende opptatt av rettferdighet, likeverd og likestilling.
Aases barneår, preget av lek, små plikter og skolegang, ble tilbrakt i Botnane, men både lek og skolegang ble avkortet, på grunn av sykdom. Som mange andre på den tida, fikk Aase tuberkulose, og måtte tilbringe måneder med behandling på Hagevik sanatorium i Bergen.
Tegning ble en viktig syssel. Aase tegnet på alt som var tilgjengelig av papir; gråpapir, kanter på gamle aviser, ulike innpakninger, o.l. Tegneblokker var luksus den gang. Men kimen til skapende arbeid bodde allerede da i henne.
Aase fattet tidlig interesse for litteratur. Hun har fortalt at det ikke fantes noe bibliotek i bygda da hun var barn. Men foreldrene hennes var opptatt av folkeopplysning, og avsatte sin egen finstue på Håjen til bibliotekformål, slik at bygdefolk kunne få låne bøker der. Aase var opptatt av nynorsk som målform, og resiterte gjerne dikt av Arne Garborg, eller leste bøker/lyttet til lydbøker, spesielt likte hun Edvard Hoems forfatterskap godt.
Som ung jente ble hun opptatt av fotografi som fag, og drømte om å gå i fotolære. For å få informasjon om hvilken skolegang som trengtes i fotofaget, skrev hun til et ukeblad, men svaret hun fikk tilbake tok motet fra henne – for en stund. Familiens økonomi tillot ikke den nødvendige skolegangen. Men Aase ga ikke opp. Hun sendte et brev med egne tegninger til Fotograf Sande på Sandane, og klarte på den måten å skaffe seg innpass, og fikk jobb og opplæring som retusjør for fotograf Sande. Retusjeringen gikk hånd i hånd med fotografarbeidet, og med Aases gode anlegg for tegning, utførte hun dette på en mesterlig måte.
Hos Fotograf Sande møtte hun sin framtidige ektemann, Kåre Botnmark, fra Bogen i Ofoten, som arbeidet som fotograf for Sande. De to ble et par, og da Fotograf Sande besluttet å legge ned sin fotoforretning i Florø, fikk Kåre Botnmark tilbud om å kjøpe den.
I 1948 giftet Aase og Kåre seg, og drev sammen fotoforretningen Vest Foto i Florø fram til 1969. I denne tiden spesialiserte Aase seg på håndkolorering, dvs. fargelegging av fotografier i sort/hvitt. Vest Foto ble solgt, og de flyttet til Ullensaker i Akershus da Kåre fikk arbeid som fotograflærer på yrkesskolen der. Paret fikk to sønner, Wiggo i 1949, og Knut i 1953.
Gjennom sitt voksne liv opplevde Aase perioder med sykdom, noe som førte til innleggelser ved Modum Bad- og Nervesanatorium. Her fikk hun god hjelp, og etablerte viktige vennskap, som skulle lede henne inn i et rikt, skapende miljø. Her stiftet hun sitt aller første bekjentskap med leire (keramikk) som uttrykksform, noe som skulle anspore henne til mange års intenst kunstnerarbeid.
Fra 1973 til 1978 var Aase hospitant ved Statens Håndverks- og Kunstindustri-skole i Oslo. Hennes talent vakte oppmerksomhet, hun fikk anerkjennelse, bl.a. fra skulptøren Per Ung, som ble hennes veileder på skolen, og som en gang uttalte: «Dine skulpturer lever, Aase!»
Aases kunst har vært utstilt ved ulike anledninger, hun har hatt separatutstilling og flere utstillinger sammen med andre kunstnere, bl.a. Skule Waksvik. Hennes skulpturer er blitt vist flere ganger på Romeriksutstillingen, ved Ullensaker Kunstforenings 20-års jubileum, ved Ullensaker kommunes vennskapsbesøk i Pihtipudas i Finland, og ved Galleri 1814/Galleri Unique i Eidsvoll 1994-2000.
Flere av skulpturene er solgt, især til private samlere. På Modum Bad henger et stort relieff av dr. Gordon Johnsen, som Aase fikk et nært vennskap med. Og på Grendahuset i Botnane står mor Sanna i bronse, «Mor i ank», etter en innsamling i 2005.
Aases ektemann, Kåre, støttet i alle år opp om sin kones kunstnergjerning, han bygde atelier til Aase i deres hjem, tilrettela det praktiske, snekret og malte sokler til skulpturene, hjalp med pakking og transport, og tok seg av administrative ting knyttet til utstillinger, salg, etc.
Da synet etter hvert begynte å svikte Aase, ble dette begynnelsen på slutten av hennes skapende arbeid. Som den perfeksjonist hun alltid var, ville hun ikke lage noe som hun ikke kunne innestå 100 % for mht. kvaliteten.
Aase var en nokså sosialt tilbaketrukket person, men hun våget allikevel å stikke nesa fram i ulike sammenhenger. Hun hadde et generelt sterkt engasjement, og skrev f.eks. flere leserinnlegg til støtte for samenes sak under Alta-saken, og hun hadde klare meninger om mange forhold i samfunnet.
Hennes uttalte ønske var, at dersom hennes hjemkommune, Bremanger, etter hennes bortgang ønsket å disponere hennes resterende skulpturer, så kunne de få gjøre det. Hun ønsket ingen kommersialisering av kunsten som hun etterlot seg.
Sønnen Wiggo har etter Aases bortgang (hun døde 12.02.2012), inngått en deponiavtale med Bremanger kommune v/kulturkontoret, i tråd med sin mors ønske.
(Biografien er skrevet av sonen Wiggo Botnmark)

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: